TÌM HIỂU VỀ CÁCH HOẠT ĐỘNG

Hợp lực để làm chủ thị trường

*Thành tích trong quá khứ không đảm bảo những kết quả tương lai

Là một Người đầu tư, bạn cần tìm hiểu thật kỹ về hệ thống Master trading, bạn có thể đăng ký tài khoản, theo dõi Chiến lược chuyên môn của các chuyên gia TimeBit và đầu tư theo bất kỳ chiến lược nào mà bạn muốn.


Bạn có thể truy cập tài khoản của riêng mình để theo dõi việc giao dịch, nguồn vốn bạn tự quản lý, bạn có thể rút lợi nhuận bất kể khi nào bạn muốn, và nhiều lựa chọn khác.


Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu nào!

MINH HỌA CÁCH MỌI THỨ KẾT HỢP VỚI NHAU

Đăng ký trên TimeBit, kết nối tài khoản sàn giao dịch ngoại hối của bạn với nền tảng hệ thống của chúng tôi.

Truy cập vào hệ thống Master Trading của TimeBit, xem danh mục đầu tư của chúng tôi, kiểm tra hoạt động và kết quả chiến lược của chuyên gia và quyết định xem bạn có muốn theo dõi sao chép giao dịch hay không.

Bằng cách trao quyền vận hành cho TimeBit để hệ thống Master Trading thực hiện việc sao chép giao dịch, các lệnh mới mà chuyên gia giao dịch thực hiện sẽ được sao chép trực tiếp trong tài khoản trao đổi của bạn. Không cần thiết phải gửi tiền của bạn cho bất kỳ ai.

Nếu lợi nhuận < 0 (âm tài khoản) thì nhà đầu tư không tính phí.
Trong trường hợp có thua lỗ xảy ra trong tháng, lợi nhuận được tính như sau: