SAO CHÉP GIAO DỊCH

FOREX

Hoạt động như thế nào?

Sao chép giao dịch Forex của hệ thống Master Trading tập hợp các chiến lược gia để thành lập một đội ngũ thành công nơi họ có thể sử dụng kinh nghiệm của nhau để đạt được được mục tiêu trong thị trường ngoại hối.

Nghiên cứu, Lựa chọn, Theo dõi, Kiểm soát

Kết hợp tất cả các cơ hội để thành công

NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN

Bạn có thể nghiên cứu về tiềm năng, rủi ro, phương pháp, chiến lược giao dịch của nhà cung cấp chiến lược trên hệ thống Master Trading. 

KIỂM SOÁT GIAO DỊCH

Bạn có quyền kiểm soát giao dịch và theo dõi tài khoản kể từ khi TimeBit cho phép truy cập vào hệ thống Master Trading.

CHẾ ĐỘ SAO CHÉP ĐA DẠNG

Bạn có thể sử dụng Thiết lập thông số để xác định phần trăm trong giao dịch của Nhà cung cấp Chiến lược mà bạn muốn sao chép.

BỎ ĐẦU TƯ THEO BẤT CỨ LÚC NÀO

Miễn là thị trường mở cửa, bạn có thể bỏ đầu tư theo Nhà cung cấp Chiến lược và chọn một chiến lược của nhà cung cấp khác. Với điều kiện, bạn cần liên hệ bộ phận hỗ trợ của TimeBit để giải quyết.

KIỂM SOÁT TIỀN BẤT CỨ LÚC NÀO

Với TimeBit, khi bạn là Người đầu tư theo, bạn tự kiểm soát tiền của chính mình trên sàn giao dịch ngoại hối. TimeBit chỉ thực hiện nhiệm vụ sao chép chiến lược của nhà cung cấp qua hệ thống Master Trading.