HƯỚNG DẪN COPY GIAO DỊCH


3 LỰA CHỌN ĐỂ COPY

Balance ratio: Lựa chọn mặc định, lệnh của nhà đầu tư sẽ được  tính toán trên tỷ lệ số vốn của nhà đầu tư với số vốn của tài khoản  master. 

Ví dụ: Số vốn trong tài khoản FX của nhà đầu tư là 20,000 số vốn  trong tài khoản của master là 15,000 thì khi master đặt 1 lệnh 0.1 lot  thì tài khoản nhà đầu tư sẽ đặt 0.2 lot.

Fixed: lệnh của Master sẽ được copy theo số Lot cố định theo input  của nhà đầu tư. 

Ví dụ: khi chọn Fixed và đặt Lots: 0.1 tài khoản của nhà đầu tư sẽ  copy mọi lệnh của Master theo volume cố định là 0.1 Lot cho mỗi  lệnh, không quan tâm tới volume lệnh của Master là bao nhiêu. 

Pro-rata: Khi chọn Option này volume lệnh của nhà đầu tư sẽ theo  phần trăm volume vào lệnh của Master. 

Ví dụ: Chọn Pro-rata với mức thiệt lập là 10% , khi Master giao dịch  1 lệnh với volume 1 lot thì tài khoản của nhà đầu tư sẽ copy lệnh đó  với volume 0.1 Lot.

THÔNG SỐ CẤU HÌNH

Max open trades: Nếu giới hạn số vị thế mở, tài khoản của  nhà đầu tư sẽ không copy thêm lệnh từ master nếu đạt đủ số  vị thế này (Mặc định là No Limit, không giới hạn số vị thế copy  từ Master) 

Stop-Loss amount: Options này cho phép tài khoản ngừng  follow khi balance trong tài khoản FX của nhà đầu từ xuống  dưới mức được thiết lập. Option này để đảm bảo phòng ngừa  rủi ro cho nhà đầu tư khi Master hoạt động không hiệu quả.