HƯỚNG DẪN BÀN GIAO TÀI KHOẢN CHO TIMEBIT


Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản
Bước 2: Chọn "INVESTOR ACCOUNT" trên khu vực menu
Bước 3: Điền thông tin tài khoản ICMarket hoặc Tickmill đã nạp tiền
Bước 4: Sau khi điền thông tin xong bấm "SAVE CHANGE"
Bước 5: Sau khi hoàn thành bạn sẽ được thông báo Pending