Select Columns Layout

HỢP TÁC KINH DOANH 
CÙNG TIMEBIT

Master Trading là gì? Hệ thống Master Trading là dịch vụ cho phép các nhà đầu tư sao chép chiến lược do nhà cung cấp (TimeBit) thiết lập, đồng thời cho phép họ cùng thu được lợi nhuận. Nhà đầu tư là người sử dụng hệ thống dịch vụ Master Trading để duyệt, chọn và sau đó sao chép các giao dịch được thực hiện trong chiến lược do nhà giao dịch, hay còn gọi là nhà cung cấp chiến lược (TimeBit) tạo ra.

AIBT là gì? AIBT viết tắt là Affiliate Introducing Copy Trading, là chương trình tư vấn Giới thiệu Tiếp thị liên kết về copy trading cho các nhà đầu tư giao dịch theo các tổ chức quản lý quỹ trên hệ thống Master Trading.

I. KIẾM TIỀN VỚI AIBT

Doanh thu Hệ thống Master trading sẽ được phân loại tài khoản và cấp bậc tài khoản  tiếp thị liên kết được định nghĩa như sau:

1. Phân loại tài khoản: 

  • Tài khoản Normal: Tổng số tiền trong các tài khoản mà AIBT giới thiệu trực tiếp tại thời điểm chốt cuối tháng < 100.000$ USD
  • Tài khoản IB:Tổng số tiền trong các tài khoản mà AIBT giới thiệu trực tiếp tại thời điểm chốt cuối tháng: 100.000$ USD đến 250.000$ USD
  • Tài khoản Master IB: Tổng số tiền trong các tài khoản mà AIBT giới thiệu trực tiếp tại thời điểm chốt cuối tháng > 250.000$ USD

(Các tài khoản đều phải được ghép nối với hệ thống giao dịch chuyên gia “Follow”) 

2. Cấp bậc tài khoản tiếp thị liên kết: Thứ hạng tiếp thị liên kết do AIBT giới thiệu được phân ra thành 3 cấp F1, F2, F3 và được định nghĩa quy định như sau:

Thứ hạng

Định nghĩa các thứ hạng

F1

Các tài khoản được tạo ra liên kết trực tiếp mã tiếp thị của Nhà tư vấn

F2

Các tài khoản được tạo ra do F1 tiếp thị

F3

Các tài khoản được tạo ra do F2 tiếp thị


3. Chính sách hoa hồng AIBT

Doanh thu hệ thống:

Doanh thu hệ thống của AIBT tạo ra được xác định bằng tổng doanh thu thứ hạng F1, F2, F3 đem lại. 

Doanh thu hệ thống = Doanh thu thứ hạng F1 + Doanh thu thứ hạng F2 + Doanh thu thứ hạng F3

Trong đó:

Doanh thu thứ hạng F1 = Tổng lợi nhuận của các tài khoản F1

Doanh thu thứ hạng F2 = Tổng lợi nhuận của các tài khoản F2

Doanh thu thứ hạng F3 = Tổng lợi nhuận của các tài khoản F3

Cấp bậc/ Phân loại tài khoản AIBT

Normal (<100.000$)

IB (100.000$ - 250.000$)

Master IB (>250.000$)

Doanh thu F1

5%

5%

5%

Doanh thu F2

2%

2%

Doanh thu F3

1%


* Lưu ý:

  • Với các tài khoản giao dịch thua lỗ thì Doanh thu lợi nhuận = 0
  • Với tài khoản giao dịch lãi thì doanh thu lợi nhuận là giá trị đem lại sau khi đã trừ đi mức High Watermark (được định nghĩa ở phần d) trước đó.

II. Chính sách thanh toán

1. Chu kỳ thanh toán

Hệ thống sẽ đối soát tài khoản giao dịch và phân loại tài khoản tiếp thị của AIBT vào ngày 03 - 05 của tháng tiếp theo. Các AIBT sẽ thực hiện thêm công việc đôn đốc thanh toán lợi nhuận của nhà đầu tư và nộp tiền về hệ thống Master trading. 

Hệ thống Master trading sẽ chi trả lại cho AIBT theo Chính sách hoa hồng AIBT từ các khoản tiền đã được thanh toán từ nhà đầu tư. 

Trong hạn mức 10 ngày từ ngày gửi thông báo thu tiền mà nhà đầu tư không thực hiện nhiệm vụ thanh toán khi đó hệ thống Master trading sẽ tự động dừng công việc Copy trading của tài khoản giao dịch.

2. Tài khoản ví doanh thu hoa hồng 

Mỗi một một môi giới tham gia AIBT hiệu quả đều có riêng khoản doanh thu tiếp thị trên hệ thống TimeBit. Sau mỗi chu kỳ tháng Master trading, sẽ thống kê tổng kết và chuyển khoản phần doanh thu hoa hồng vào ví điện tử AIBT của môi giới trên trang web của TimeBit.

* Ví điện tử AIBT

Hệ thống Master trading sẽ chi trả doanh thu hoa hồng vào đây cũng như nếu các AIBT nạp tiền. 

Ngoài ra, với ví điện tử này các AIBT có thể rút ra hoặc thanh toán dịch vụ cho hệ thống Master trading thực hiện copy trading.

* Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng USDT

III. Thắc mắc doanh thu hoa hồng và việc thanh toán

Để thắc mắc, khiếu nại cần giải đáp yêu cầu liên hệ qua:

Email: info@mt.timebit.sg

Khi yêu cầu hỗ trợ, vui lòng cung cấp đủ những thông tin sau:

Tài khoản trên https://mt.timebit.sg/

Telegram/Số điện thoại để hệ thống Master trading liên lạc trực tiếp.