GUIDE FOR MASTER TRADING

Hướng dẫn các bước đễ tham gia sử dụng sản phẩm Master Trading của Timebit

QUY TRÌNH SAO CHÉP GIAO DỊCH CHUYÊN GIA

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN TRÊN TIMEBIT
BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SÀN ICMARKET HOẶC TICKMILL VÀ NẠP TIỀN
BƯỚC 3: BÀN GIAO TÀI KHOẢN TRÊN SÀN CHO TIMEBIT VẬN HÀNH
BƯỚC 4: HƯỚNG DẪN COPY NHÀ GIAO DỊCH TRÊN TIMEBIT
BƯỚC 5: THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ COPY