ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

Các Điều khoản hợp đồng và Điều kiện quy định các điều khoản đối với bạn về truy cập và sử dụng trang web, sử dụng nền tảng hoặc dịch vụ mà Timebit cung cấp với tư cách là khách hàng truy cập trang web, người theo dõi tín hiệu và tạo thành thỏa thuận pháp lý của bạn với chúng tôi. 

Bạn phải đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này mà không cần sửa đổi. 

Sau khi bạn nhấp vào 'Đăng ký' hoặc 'Tôi đồng ý' hoặc khi bạn sử dụng trang web Timebit là https://mt.timebit.sg/, nền tảng kết nối hoặc dịch vụ được cung cấp bởi Timebit thì một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý về các Điều khoản hợp đồng khách hàng và Điều kiện kinh doanh này được ký kết giữa bạn và chúng tôi . 

Khi chấp nhận các Điều khoản này, bạn đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vì nó tồn tại vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ được áp dụng cho bạn. 

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý ĐỂ VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI VÀ THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI BẰNG THÔNG BÁO VIẾT TAY NGAY LẬP TỨC.

1. Định nghĩa được sử dụng trong điều khoản 

Chúng tôi: có nghĩa là chủ sở hữu của nền tảng Timebit. 

Investors: có nghĩa là Người theo dõi chiến lược - một người dùng, người đã đăng ký Dịch vụ bằng cách đăng ký trên Nền tảng Timebit và sử dụng Dịch vụ Timebit bằng cách tuân theo các tín hiệu giao dịch từ Nhà cung cấp chiến lược. 

Master Trading: có nghĩa là Nhà cung cấp chiến lược - một nhà giao dịch thị trường tài chính, người đã phát triển một số hệ thống giao dịch được thiết kế để tạo tín hiệu giao dịch được sử dụng bởi Người theo dõi chiến lược và sao chép các hoạt động giao dịch của họ thông qua Nền tảng Timebit. 

Nền tảng Timebit có nghĩa là trang web và nền tảng dựa trên web độc quyền của chúng tôi để giao dịch tự động, có thể truy cập tại https://mt.timebit.sg/ hoặc bất kỳ trang web trực tuyến hoặc ứng dụng di động nào do chúng tôi cung cấp. 

Nền tảng Timebit cung cấp các dịch vụ như sau: 

Masters Trading: cung cấp chiến lược cho những người theo dõi chiến lược thông qua Nền tảng Timebit. Các dịch vụ này cũng bao gồm quyền truy cập vào số liệu thống kê giao dịch của Người theo dõi Chiến lược. Mỗi hành động giao dịch được thực hiện trong tài khoản của Nhà cung cấp Chiến lược khi kết nối với Nền tảng Timebit được gửi đến các tài khoản của Người theo dõi Chiến lược như một tín hiệu giao dịch. 

Investor: Người theo dõi Chiến lược nhận tín hiệu giao dịch từ Nhà cung cấp Chiến lược đã chọn và theo dõi tín hiệu giao dịch trên thị trường tài chính bằng cách sao chép thời gian thực các hoạt động giao dịch của họ và thực hiện giao dịch trong chế độ tự động bởi tài khoản thông qua các sàn giao dịch Brokers và đã được kết nối với Nền tảng Timebit. 

Tín hiệu giao dịch tự động kích hoạt trên tài khoản của Người theo dõi chiến lược theo các tham số được cấu hình và cài đặt sẵn bởi Người theo dõi chiến lược. 

2. Sử dụng chung Nền tảng và Dịch vụ của Timebit 

Bất kỳ việc sử dụng Nền tảng và Dịch vụ Timebit là lựa chọn của bạn và bạn phải chấp nhận rủi ro là của riêng bạn. 

Nền tảng Timebit chỉ có thể được sử dụng và truy cập cho các mục đích hợp pháp. Bạn hiểu rằng các luật liên quan đến hợp đồng tài chính và hoạt động giao dịch khác nhau trên toàn thế giới và nghĩa vụ của bạn là đảm bảo rằng bạn tuân thủ đầy đủ bất kỳ luật pháp, quy định hoặc chỉ thị nào, liên quan đến quốc gia cư trú của bạn liên quan đến việc sử dụng Nền tảng và Dịch vụ Timebit. 

2.1 Giới hạn người dùng 

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây trong khi sử dụng hoặc truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của Timebit: 

a. Tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, chế tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên nền tảng của chúng tôi, thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, phát tán, mua bán, cấp phép hoặc khai thác Nền tảng và Dịch vụ Timebit. 

b. Phân phối, truyền lại, mã hóa, bán, thuê, cho thuê, cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ nội dung, dữ liệu hoặc thông tin nào do chúng tôi hoặc Nhà cung cấp chiến lược cung cấp, bao gồm tín hiệu thương mại, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bởi bất kỳ phương tiện nào. 

c. Sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung, dữ liệu hoặc thông tin nào do chúng tôi hoặc Nhà cung cấp chiến lược cung cấp, bao gồm cả tín hiệu thương mại, toàn bộ hoặc một phần trừ khi được quy định trong các Điều khoản này. 

d. Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Nền tảng Timebit. 

e. Can thiệp hoặc làm gián đoạn (hoặc cố gắng can thiệp hoặc phá vỡ) bất kỳ chức năng nào của Nền tảng Timebit, máy chủ hoặc mạng được kết nối với Nền tảng Timebit hoặc hệ thống kỹ thuật phân phối của các nhà cung cấp cho chúng tôi. 

f. Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào của chúng tôi. Vi phạm hoặc làm suy yếu hoặc phá vỡ mọi biện pháp bảo mật hoặc xác thực dùng bảo vệ Nền tảng Timebit. 

g. Cố gắng giải mã, dịch ngược, phân tách hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào được sử dụng để cung cấp Nền tảng Timebit. 

h. Cố gắng truy cập, trích xuất, phân tích, tìm kiếm hoặc siêu tìm kiếm nền tảng Timebit với bất kỳ công cụ, phần mềm, công cụ hoặc thiết bị nào khác ngoài phần mềm hoặc các tác nhân tìm kiếm do chúng tôi hoặc các trình duyệt web bên thứ ba nói chung khác cung cấp. 

i. Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về người dùng mà không có sự cho phép rõ ràng của họ. 

j. Mạo danh hoặc xuyên tạc mối liên hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc có hành vi gian lận. 

k. Sử dụng Nền tảng Timebit hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào mà các Điều khoản và Điều kiện này không cho phép. 

l. Khuyến khích hoặc hướng dẫn bất kỳ cá nhân nào khác thực hiện bất kỳ điều nào đã nói ở trên hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. 

2.2 Cập nhật và hỗ trợ 

Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp các bản cập nhật hoặc nâng cấp cho Nền tảng Timebit. Trong từng trường hợp cụ thể và theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ cho Nền tảng và Dịch vụ Timebit bao gồm: Câu hỏi thường gặp trực tuyến, tài liệu trực tuyến (hướng dẫn sử dụng hoặc hướng dẫn), trò chuyện trực tiếp và hỗ trợ qua email. 

2.3 Công khai 

Khi chấp nhận các Điều khoản này, bạn đồng ý với việc sử dụng và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng, tên, chân dung và ảnh của bạn, và những thứ liên quan đến việc phát triển, sản xuất, phân phối hoặc khai thác (bao gồm tiếp thị và quảng bá) Dịch vụ Timebit, trang web của chúng tôi hoặc doanh nghiệp của chúng tôi nói chung, mà không phải bồi thường thêm. 

Trong trường hợp bạn là Người theo dõi Chiến lược được xếp hạng trong là một số những người thực hiện giao dịch hàng đầu, bạn công nhận và đồng ý rằng bạn sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi thông tin này cho các hoạt động quảng cáo tiếp thị liên quan đến Dịch vụ Timebit, trang web của chúng tôi hoặc doanh nghiệp của chúng tôi nói chung, mà không có bồi thường bổ sung. 

Chúng tôi có quyền đưa ra những tuyên bố công khai về bạn và hiệu suất của bạn trên Internet hoặc bất kỳ nơi nào. Bạn đồng ý không tính phí, không đòi hỏi, không cố gắng tìm cách tính phí hay đòi hỏi bất kỳ khoản phí hoặc xem xét hoặc bồi thường bổ sung, hoặc áp đặt bất kỳ điều kiện bổ sung nào, đối với việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào. 

3. Sử dụng dịch vụ và nền tảng Timebit của những nhà đầu tư

3.1 Tuân thủ quy định 

Bạn phải tuyên bố rằng bạn sử dụng vốn của chính mình để nạp tiền cho tài khoản của bạn. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về quyết định đầu tư và giao dịch. 

Quyết định mua, bán, nắm giữ hoặc giao dịch ngoại tệ và các khoản đầu tư khác đều liên quan đến rủi ro và được thực hiện tốt nhất dựa trên lời khuyên của các chuyên gia tài chính có trình độ. Bất kỳ giao dịch đầu tư đều có rủi ro thua lỗ đáng kể. 

Nhiều yếu tố liên quan đến điều kiện thị trường, sự tồn tại hoặc không tồn tại của các sự kiện hoặc hoàn cảnh cụ thể, lỗi của con người, phản ứng của con người / cảm xúc đối với thua lỗ trong giao dịch thực tế, các hạn chế vốn có của một số mô hình giả định hoặc được thử nghiệm trong lịch sử, đặc biệt là các mô hình không hoạt động tại mức độ thời gian siêu nhỏ. 

Khối lượng giao dịch và chênh lệch thanh khoản giữa các mô hình giả định và giao dịch thực tế và các khác biệt về cung / cầu và các điều kiện và hoàn cảnh khác, có thể tài khoản cho những kết quả khác biệt. 

Không có gì đảm bảo rằng kết quả giao dịch giả định của bạn, ngay cả khi đã được kiểm tra đối với dữ liệu lịch sử, sẽ tạo ra kết quả giao dịch thực tế tương đương. Trên thực tế, thường có sự khác biệt lớn giữa kết quả thực hiện thử nghiệm giả định trong lịch sử và kết quả thực tế sau đó đạt được bởi bất kỳ hệ thống hoặc chiến lược giao dịch cụ thể nào. 

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG KẾT QUẢ TƯƠNG LAI CÓ THỂ KHÔNG CÓ LỢI NHUẬN HOẶC BẰNG MỘT PHẦN HIỆU SUẤT TRONG QUÁ KHỨ.

Việc giao dịch tài chính có liên quan đến rủi ro đặc biệt cao và có thể khiến bạn mất một khoản tiền đáng kể. Trước khi thực hiện bất kỳ chương trình giao dịch, chiến lược nào hoặc bắt đầu theo dõi một Nhà cung cấp chiến lược nhất định, bạn nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia tài chính có trình độ. 

Vui lòng xem xét cẩn thận liệu giao dịch đó có phù hợp với bạn trong điều kiện tài chính của bạn và khả năng chịu rủi ro tài chính hay không. 

BẠN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI KHOẢN ĐẦU TƯ HOẶC CÁC QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN NỀN TẢNG HOẶC BẤT CỨ DỮ LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA NỀN TẢNG CỦA TIMEBIT BAO GỒM GIAO DỊCH SAO CHÉP TÍN HIỆU TỪ NHÀ CUNG CẤP TÍN HIỆU.

Bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự lựa chọn của bạn về Nhà cung cấp chiến lược và thừa nhận rằng chúng tôi không và sẽ không đưa ra bất kỳ khuyến nghị cụ thể nào cho bạn để bạn có quyền dựa vào. 

Không có đại diện nào đưa được ra rằng bất kỳ tài khoản nào sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ tương tự như các nhà cung cấp Chiến lược hoặc bất kỳ nhà giao dịch nào khác đạt được. 

Việc bạn sao chép bất kỳ giao dịch nào được cung cấp bởi Nhà cung cấp chiến lược có thể bị cản trở bởi sự chậm trễ vốn có trong việc tiếp nhận và thực hiện giao dịch đó; thanh 

khoản thị trường và các vấn đề giao dịch bao gồm ở việc trượt giá, hoa hồng, phần mềm giao dịch và ngừng hoạt động internet và không giới hạn khác. 

Tỷ lệ phần trăm lãi / lỗ thực tế mà bạn nhận được sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm từ việc lựa chọn Nhà cung cấp chiến lược mà bạn đã chọn sao chép giao dịch, hay bắt đầu số dư tài khoản bao nhiêu, hành vi thị trường, cài đặt tài thiết lập tham số cho khoản của bạn và hiệu suất của Nhà cung cấp chiến lược. Do đó, phần trăm lãi / lỗ thực tế mà bạn gặp phải có thể khác biệt so với phần trăm lãi / lỗ được trình bày thông qua Nền tảng Timebit. 

3.2 Không có lời khuyên hay chào mời 

Nền tảng Timebit chỉ dành cho mục đích thông tin. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nền tảng Timebit không có ý định cung cấp tư vấn đầu tư tài chính hoặc khuyến nghị để giao dịch bằng cách sử dụng bất kỳ Nhà cung cấp chiến lược cụ thể nào. 

Chúng tôi hoặc Nhà cung cấp Chiến lược không đưa ra lời khuyên nào về bản chất, giá trị tiềm năng hoặc sự phù hợp hoặc bất kỳ loại tiền tệ, giao dịch, đầu tư hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào. Bạn không nên hiểu bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào được cung cấp bởi Nhà cung cấp chiến lược như tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc tư vấn khác. 

Không có gì trong Nền tảng Timebit là một sự chào mời để mua, bán hoặc nắm giữ ngoại tệ hoặc các khoản đầu tư hoặc công cụ tài chính khác. 

3.3 Chính sách hoàn tiền 

Lỗi nền tảng 

Một lỗi nền tảng có thể xảy ra nếu một tín hiệu giao dịch đáng lẽ bị từ chối theo nhu cài đặt trong Tài khoản của Người theo dõi Chiến lược lại được chúng tôi xác nhận và chấp nhận gửi cho Nhà môi giới của Người theo dõi Chiến lược. Hoặc nếu tín hiệu giao dịch đáng lẽ phải được chấp nhận theo cài đặt trong Tài khoản của Người theo dõi Chiến lược bị chúng tôi từ chối và không được gửi tới Nhà môi giới của người theo dõi Chiến lược, hoặc bất kỳ lỗi hiển thị nào trên nền tảng. 

Bạn đồng ý rằng phần mềm Terminal Client MT4 sẽ thay thế tất cả các giao dịch đã được hiển thị trên Nền tảng. 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản lợi nhuận bị mất do Lỗi nền tảng trong mọi trường hợp. 

Lỗi của Nhà cung cấp chiến lược sẽ không được coi là Lỗi nền tảng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản lỗ hoặc lợi nhuận bị mất do các lỗi đó trong mọi trường hợp. 

4. Giới hạn trách nhiệm 

Trong mọi trường hợp, chúng tôi, cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại diện của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm không giới hạn: các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả đặc biệt phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng nền tảng và các dịch vụ cho dù các thiệt hại có thể thấy trước được hay không. 

Bất khả kháng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới đây vì bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình dưới đây vì lý do các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của nó, có thể bao gồm không giới hạn như: tấn công từ chối dịch vụ, đình công, thiếu hụt, bạo loạn, nổi dậy, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, hành động của Thiên Chúa, chiến tranh, khủng bố, hành động của chính phủ, điều kiện lao động, động đất, thiếu hụt vật chất, tắc nghẽn Internet bất thường hoặc các vấn đề kết nối bất thường của các nhà cung cấp viễn thông và không liên quan đến cơ sở hạ tầng hoặc kết nối với Internet của chúng tôi.

Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, chúng tôi sẽ được miễn thực hiện thêm bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng trong thời gian sự kiện tiếp diễn. 

5. Bồi thường 

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi, tổng công ty, công ty con, chi nhánh, khách hàng, nhà cung cấp và cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất và chi phí, bao gồm không giới hạn phí và chi phí luật sư hợp lý, phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến vấn đề sau: 

a. Quyền truy cập hoặc sử dụng Nền tảng và Dịch vụ Timebit của bạn.

b. Sự vi phạm các Điều khoản của Bạn. 

c. Sự vi phạm bất kỷ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành của bạn. 

d. Việc bạn vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, bao gồm không giới hạn: quyền sở hữu trí tuệ, công khai, bảo mật, quyền sở hữu hoặc bất cứ quyền riêng tư nào.