CẢNH BÁO RỦI RO

Giao dịch ngoại hối theo cách thức ký quỹ có một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể tốt cho bạn nhưng cũng có thể chống lại bạn. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm bạn có và rủi ro gặp phải. Tồn tại khả năng là bạn có thể bị lỗ một số hoặc tất cả khoản đầu tư ban đầu của mình và do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không đủ khả năng để mất.

Trên thực tế, thường có sự khác biệt lớn giữa kết quả thử nghiệm và kết quả thực tế sau đó đạt được của bất kỳ hệ thống hoặc chiến lược giao dịch cụ thể nào. Những lý do có thể cho việc này bao gồm yếu tố liên quan đến điều kiện thị trường, sự tồn tại hoặc không tồn tại của các sự kiện hoặc hoàn cảnh cụ thể, lỗi của con người, phản ứng của con người / cảm xúc đối với thua lỗ trong giao dịch thực tế, các hạn chế vốn có của một số hệ thống hoặc chiến lược, khối lượng giao dịch và chênh lệch thanh khoản trong giao dịch thực tế ...

Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành tư vấn đầu tư.

Timebit sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào,do phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng một hệ thống giao dịch thực hiện trên Internet bao gồm: lỗi về phần cứng, phần mềm hoặc kết nối Internet ...

Vì Timebit không kiểm soát công suất tín hiệu, bộ thu - định tuyến qua Internet, cấu hình thiết bị hoặc độ tin cậy của kết nối, nên chúng tôi không thể chịu trách nhiệm các lỗi về giao tiếp, biến dạng thông tin hoặc chậm trễ khi giao dịch qua Internet. Timebit sử dụng các hệ thống dự phòng và kế hoạch dự phòng để giảm thiểu khả năng lỗi hệ thống. 

Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và được cung cấp cho mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập. Timebit đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web, tuy nhiên sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung hoặc việc bạn không thể truy cập trang web.

Trang web này không nhằm mục đích phân phối, hoặc sử dụng mà trái với luật pháp hoặc quy định bởi bất kỳ người nào của một khu vực, ở bất kỳ quốc gia nào. Không có dịch vụ hoặc khoản đầu tư nào được đề cập trong trang web này mà việc cung cấp các dịch vụ hoặc đầu tư đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Người dùng truy cập vào trang web này có trách nhiệm xác định các điều khoản và tuân thủ bất kỳ luật pháp hoặc quy định của địa phương mà họ phải tuân theo.